Giảm giá!

Bộ sen cây nhập khẩu Đ 1002

2,886,000

Sản phẩm: Bộ sen cây nhập khẩu Đ 1002

Thương hiệu: Noto

  • Nước cực mạnh
  • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
  • Vòi nước xả.

Bộ sen cây nhập khẩu Đ 1002

  • Nước cực mạnh
  • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
  • Vòi nước xả.