Dịch vụ làm sổ đỏ tại Hà Nội

Dịch vụ làm sổ đỏ tại Hà Nội nhanh uy tín cũng như thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , làm sổ hồng, sang tên sổ đỏ, cấp lại sổ đỏ

Top+ Dịch vụ làm sổ đỏ tại Hà Nội uy tín hàng đầu

Tp Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính chị, văn hoá của cả nước. Do vậy công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn được chính phủ và các các cấp, các ngành quan tâm, tập trung trong việc quản lý và sử dụng quỹ đất, các loại đất hiệu quả nhất.

Một trong những thủ tục hành chính quan trọng nhất trong công cuộc sử dụng đất quỹ đất tại địa bàn thủ đô Hà Nội là cấp quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Công ty AVA House cấp dịch tư vấn liên quan đến đất đai, giải quyết các vụ việc đất đại cũng như thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top