Giảm giá!

sen cây nhập khẩu Đ 1014

2,964,000

Sản phẩm: Bộ sen cây nhập khẩu Đ 1014

Thương hiệu : Noto

   • Nước cực mạnh
   • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
   • Vòi nước xả.

Bộ sen cây nhập khẩu Đ 1014

 • Nước cực mạnh
 • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
 • Vòi nước xả.