Giảm giá!

Sen cây tắm nhập khẩu Đ 1004

1,839,500

Sản phẩm: Bộ sen cây nhập khẩu Đ 1002

Thương hiệu : Noto

   • Nước cực mạnh
   • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
   • Vòi nước xả.

Sen cây tắm nhập khẩu Đ 1004

 • Nước cực mạnh
 • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
 • Vòi nước xả.