Giảm giá!

sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2001

1,560,000

Sản phẩm: Bộ sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2001

Thương hiệu : Noto

   • Nước cực mạnh
   • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
   • Vòi nước xả.

Bộ sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2001

 • Nước cực mạnh
 • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
 • Vòi nước xả.