Giảm giá!

sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2004

910,000

Sản phẩm: Bộ sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2004

Thương hiệu : Noto

   • Nước cực mạnh
   • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
   • Vòi nước xả.

 

Bộ sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2004

 • Nước cực mạnh
 • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
 • Vòi nước xả.