Giảm giá!

sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2007

780,000

Sản phẩm: Bộ sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2007

Thương hiệu : Noto

    • Nước cực mạnh
    • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
    • Vòi nước xả.

Bộ sen nóng lạnh nhập khẩu Đ 2007

  • Nước cực mạnh
  • Những tia nước nhỏ, nước cực mạnh
  • Vòi nước xả.