Hiện nay có rất nhiều mẫu mã gạch lát nền khác nhau, tuy nhiên gạch lát nền nhà thì cơ bản giống nhau ở các loại gạch, khác nhau là mặt bóng và mặt mờ

Scroll to Top