sân trường là nơi các em sinh hoạt chào cờ, vui chơi giữa giờ các tiết học, nên gạch dùng cho hạng mục này yếu tố chống trơn trượt được đặt lên hàng đầu

Scroll to Top