vỉa hè là nơi công cộng, cộng đồng đi bộ trên đây, nên gạch dùng cho hạng mục này yếu tố chống trơn trượt được đặt lên hàng đầu

Scroll to Top